Výstava ateliérových prací

KONFERENČNÝ STOLÍK "CROSS+OVER"

Štefan Strapko

Anotace

V rámci tejto semestrálnej práce bolo potrebné vybrať si ľubovoľný zdroj svetla, ktorý bolo následne treba spracovať podľa vlastného uváženia do projektu určeného pre aplikáciu v interiéri. Pri zadaní „Fenomén svetlo“ som si ako jeden z možných zdrojov svetla vybral oheň. Svetlo je tam síce ako vedľajší produkt, no jeho špecifické vlastnosti majú v rámci aplikácie v interiéri svoju nezastupiteľnú pozíciu. Mojou snahou bolo zachytiť a využiť tieto prostriedky v rámci realizácie môjho projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel