Výstava ateliérových prací

KAVIAREŇ A MULTIFUNKČNÝ SÁL V BERLÍNE

Bc. Adam Burger

Anotace

Navrhovaná kaviareň aj multifunkčný sál sú súčasťou kultúrneho a umeleckého centra, ktoré sa nachádza v Berlíne v mestskej časti Kreuzberg na severnom okraji oblasti východne od stanice U-Bahn. Ide o miesto bývalého bloku budov, ktoré boli vybombardované počas druhej svetovej vojny. Princíp interiéru je založený na líniových prvkoch, ktoré ho majú prepájať s exteriérom. Fasáda budovy kultúrneho a umeleckého centra, v ktorom sa riešené interiéry nachádzajú, má silný rastrový charakter. Liniové prvky vo forme drevených profilov, by takto mohli príjemne nadviazať na koncept fasády. Zároveň poloha kaviarne na zaoblenom nároží dodáva druhý impulz a interiér naň reaguje čiastočným organickým tvarovaním.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka