Výstava ateliérových prací

Dílny sídliště Ďáblice

Bc. Vojtěch Janoš

Anotace

Projekt je situován na náměstí v centru sídliště Ďáblice. Návrh se zabývá nejen vytvořením prostředí pro manuální práci, ale také kultivací prostoru v bezprostředním okolí. Hlavní náplní domu je veřejně přístupná dílna, díky které obyvatelé získají přístup k vybavení, jež by jinak bylo mimo jejich dosah. Aby tato služba zůstala dostupnou, je třeba její provoz dotovat. Mimo jiné, i za tímto účelem je vytvořeno křídlo s pronajímatelnými jednotkami. Konstrukce je navržena tak, aby umožňovala maximální flexibilitu. Skeletový konstrukční systém je doplněn sérií jader, aby i při nejhustším dělení měla každá jednotka přístup k vodě a odpadu. Uspořádání také dává možnost volby, zda chce uživatel využívat soukromějšího dvora, nebo naopak poměrně rušné pěší zóny, či dokonce obojího.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský