Závěrečné práce

Bytový dům v Žatci

Ing. Karolína Vecková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato diplomová práce se zabývá návrhem bytového domu v Žatci. Nezastavěný pozemek leží při ulici Husova. V současné době je pozemek používán jako parkoviště. První část diplomové práce je část analytická, druhá část se zabývá konceptem bytového domu a třetí část je samotný návrh.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.