Výstava ateliérových prací

Obecní úřad Středokluky

Elizabeth Haywardová

Anotace

Revitalizace centra obce Středokluky - rekonstrukce a přístavba budovy obecního úřadu. Původní budova obecního úřadu ve Středoklukách je budova bývalé pošty z 19. století. K budově také patří někdejší jízdárna s klenbou a obecní dvůr. V současnosti je budova využívána nejen pracovníky obecního úřadu, ale také slouží dvěma třídám základní škole ve Středoklukách. V tomto projektu se uvažuje o přesunutí tříd ZŠ do jednoho kompaktního školního areálu a ponecháním budovy bývalé pošty čistě pro potřeby obecního úřadu a funkce k němu přidružené - obřadní síň, informační centrum a pošta. Dále vzniká nový objekt v obecním dvoře - věž, ve které stoupání vzhůru neznamená jen dosažení rozsáhlého výhledu na obec a okolí. Stoupání je naopak rozvážné, klidné, smyslem je cesta samotná.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán