Výstava ateliérových prací

Schránka na memorabiles

Barbora Pospíšilová

Anotace

Zadáním bylo vybrat si předmět, se kterým máme spojeno hodně nebo velice důležité vzpomínky. Následně na základě proporcí tohoto předmětu a významu, který pro nás má jsme měli navrhnout a vytvořit schránku či nějaký způsob, jakým bychom mohli tento předmět uchovat. Nejlépe, aby byl uchráněn před neustálým postupem času.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš