Výstava ateliérových prací

Olšanská

Laura Izabela Lukáčová

Anotace

Ulica Olšanská sa nachádza na rozhraní tradičnej blokovej zástavby 19. storočia a rozvojového územia Nákladového nádraži Žižkov. Návrh sa snaží rozpoznávať kvalitu bývania v meste, transformuje tradičnú blokovú zástavbu Vinohrad a Žižkova a novú zástavbu v územi a vytvára vlastnú novú formu. Návrh sa snaží o scelenie roztrúsenej mestskej hmoty v horizontálnej aj vertikálnej rovine. Zákládná kompozícia vychádza z tradičného Žižkovského bloku a vertikály. Vertikála sa stáva súčasťou bloku. Preberá klasickú parceláciu, a snaží sa vytvárať bohatú a rozmanitú mestskú štruktúru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch