Diplomové práce

Smíchov

Bc. Jana Foltýnová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je revitalizace území Smíchova, spojení nově vzniklého území s městským centrem a odstranění nežádoucích prostor k obývání lidí. Urbanistická studie vytváří nové centrum v území v podobě multifunkčního dopravního terminálu. Součástí nového řešení je navržená „zelená infrastruktura“ městského organismu a zpřístupnění břehu Vltavy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.