Výstava ateliérových prací

BAROKNÍ SÝPKA

Bc. Rebeka Jechová

Anotace

Nový Knín, město s hospodářským dvorem, jehož střed od 17. století tvoří barokní sýpka. Město sýpku odkoupilo, aby zde vytvořilo obřadní síň a nové muzeum zlata. Rekonstrukce třípatrové sýpky s dvojím podsklepením je v moderním duchu, ale s minimálními zásahy do historických stavby. Nové prvky jsou kontrastně (stavebně i materiálově) odděleny od stávajících. U schodiště i v detailech je využit corten, propojuje prostory horizontálně i vertikálně. Mléčné sklo spojuje boční křídla přízemí, je využito jako dělící konstrukce (matrika a kavárna) nebo pulty (obřadní a kavárenský prostor). Další dvě patra jsou určena muzeu, odkud lze vyjít obnoveným venkovním schodištěm. Areál celého dvora je upraven tak, aby sloužil funkcím sýpky, ale i stávajícím zemědělským stodolám.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer