Závěrečné práce

Institut antikomunismu

Bc. Iva Růžičková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh společenského a vzdělávacího centra a úprava přilehlého veřejného prostoru na parcele v křížení ulic Patočkova a Bělohorská, v Praze v Břevnově. Součástí je i úvaha o potřebě a smyslu institutu pro dnešní společnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.