Výstava ateliérových prací

vršovické nádraží

Bc. Anna Kozáková

Anotace

Vršovické nádraží se nachází na hranici čtvrtí Vršovice a Nusle. Toto nádraží je přístupné pouze z jedné ze čtvrtí. Nusle byly až donedávna podél trati u Vršovického nádraží v délce přibližně dvou kilometrů z Vršovic nepřístupné. Jediné prostupy mezi čtvrtěmi tvořili železniční podjezdy, které jsou pro pěší neobyvatelné. Mým hlavním cílem bylo propojení obou čtvrtí a zpřístupnění okolí železnice pro obyvatele města. Dalším cílem bylo obyvatele města ochránit před nehostinným prostředím železnice a proto jsem navrhla zástavbu jako bariéru mezi městem a železnicí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch