Výstava ateliérových prací

Duch_Smrť

Patrik Michal Berinšter

Anotace

Akým spôsobom znázorníť minulú pluralitu? Ako sa vracia pamäť miestu ktoré už zabudlo kým bolo? Cintorín je miesto nie len pozostalých Středokluk, je zároveň znakom minulosti mesta a kultúr ktoré ho tvorili. Cintorín je miestom ktoré: "..paradoxne zlučuje oba póli heterochrómie,úplný rozchod s časom a súčasne akumuláciu času prostredníctvom jeho formovanie ako múzea mŕtvych.." M. Foucoult

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán