Výstava ateliérových prací

Rekreační chatky - Hostivařská přehrada

Tomáš Bašta

Anotace

Rekreační chatky – Tomáš Bašta. Chatky se nacházejí na břehu Hostivařské přehrady. Je to soubor 4 pravidelně uspořádaných chatek orientovaných na jih. Jsou konstrukčně navrženy jako dřevostavba s pláštěm z opalovaných černých prken. Střecha je navržena jako pultová. Prosvětlení všech 4 chatek zajišťuje veliké zapuštěné okno do fasády přes celou jižní. Tím, že je zapuštěné dostává prostor vysunutá zastřešená terasa pro rekreaci se stolování a popřípadě lehátky. Celý objekt je rozdělený na denní a noční část. Denní část je zastoupena prvním nadzemním podlažím a noční část druhým nadzemním podlažím. Všechny 4 chatky se od sebe tolik zásadně neliší, avšak na severní straně jsou ve druhém nadzemním podlaží umístěna okna v jiné poloze na fasádě. Celý soubor čtyř chatek je izolován.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.