Výstava ateliérových prací

Seřadiště 2.0

Tomáš Vojtíšek

Ocenění

Anotace

Regulace nové zástavby brownfieldu po bývalém Seřaďovacím nádraží Praha – Vršovice. Zbytkový prostor mezi rozsáhlými zatáčkami vysokorychlostních tratí, kterými bylo území po dlouhou dobu ze všech stran lemováno. Úpadek železniční dopravy v poslední dekádě způsobil postupnou likvidaci rozsáhlého objektu nákladového nádraží, po kterém zbyla rozsáhlá jizva v městské tkáni. Nově vznikající čtvrť v bývalé vnitřní periferii města propojuje okolí, a při zachování jeho charakteru a měřítka, přivádí do celé lokality život.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch