Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ A NOVÁ MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITA - PRAHA BŘEVNOV

Ema Bohdanecká

Anotace

Objem se skládá ze dvou jednouchých hmot stojících na společné platformě. Platforma rozděluje hmotu, zmenšuje její měřítko a tím lépe zapadá do kontextu okolí, zároveň ale dotváří blok. Rozdělení hmot umožňuje průhled do vnitrobloku. Obě hmoty se skládají ze čtyř nadzemních podlaží, poslední poslední podlaží je odskočeno, čímž kopíruje okolní sedlové střechy. Hlavní vstup je z ulice Za Strahovem. Vstupnímu podlaží patří komunitní prostory pro setkávání a návštěvy, knihovna s odpočívárnou, studovna, zdravotnické zařízení a kavárna. V dalších podlažích jsou bezbariérové byty pro seniory a startovací byty pro mladé rodiny formou cohousingu. Každý jednotlivec má vlastní plnohodnotné bydlení, ale sdílí společné prostory - zahrady, terasy, prádelny, společenské místnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková