Ateliéry

Ateliér Šestáková–Dvořák

„Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět.“
Paul Allair

V ateliéru řešíme zadání zaměřená na stavby pro sociální služby a problematiku sociálního začlenění. Podporou vzájemné konfrontace je zadání většinou jednoho či dvou témat. Témata připravujeme ve spolupráci s občanskými iniciativami, spolky či nadacemi.

Každé zadání je uvedeno důkladným seznámením s příslušnou problematikou. Důraz klademe na komplexnost výuky od hledání konceptu k finálnímu návrhu a jeho prezentaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková