Výstava ateliérových prací

The red

Kamilya Kainazarova

Anotace

Zadáním je adaptace domu služeb na nové komunitní centrum. Na řešeném pozemku se nachází dvě stavby, stávající studentská kolej s kapacitou 38mi lůžek a dům služeb se smíšenou funkcí. Při pohledu na situaci blízkých vztahů se zde vyskytují určitá problémová místa jako: studentská kolej nenavazující na okolí, která měla být původně zbourána, nehodnotný veřejný prostor, zanedbané prostory a průchody, nefunkční schodiště a hlavně nevyužitý potenciál měřítka stavby. V rámci návrhu bylo důležitým řešením zachování charakteru stávající stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka