Ze života FA

November Talks 2023: Pier Paolo Tamburelli

Teorii současné architektury jako disciplíny stojící mezi gestem a prostorem se v úvodní přednášce November Talks 2023 On Books, On Buildings věnoval Pier Paolo Tamburelli. Ten působí jako vedoucí Katedry teorie designu na TU ve Vídni, stál u zrodu architektonického časopisu San Rocco a je zakladatelem architektonické kanceláře baukuh., mezi jejíž práce patří například Dům paměti v Miláně (2015) nebo vstupní pavilon pivovaru Poretti v Induno Olona (2019), a která aktuálně navrhuje například Evropskou knihovnu v Miláně.

Foto: Jan Kolský

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.