Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Nová tržnice pro město Košice

Bc. Veronika Adamová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt urbanisticky řeší jeden z významných městských brownfields – historický komplex dělostřeleckých kasáren. Ve větším detailu architektonicky řeší novostavbu tržnice, která se stane obchodním centrem areálu a významným cílovým bodem zájmu ve městě. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.