Výstava ateliérových prací

Anotace

Na pozemek ležící téměř na úpatí Libeňského mostu, kde nyní stojí supermarket Kaufland, navrhujeme nový městský blok - slučující 4 funkce. Kanceláře na severní straně, bytové domy na jižní, veprostřed Kaufland, spojující jednotlivé budovy do jednoho celku. Vzhledem k rozměrům bloku navrhujeme střešní terasu, kterou budou moci používat jak nájemnicí, tak i pracovnicí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel