Výstava ateliérových prací

Modrotisk Košile

Zuzana Šimůnková

Anotace

Na našem území dnes nalezneme pouze dvě poslední místa, kde se stále ještě drží rodinná tradice v předávání modrotiskařského řemesla z generace na generaci. Olešnici a Strážnici. Obě rodinné dílny precizně dodržují výrobní postupy a zároveň se podílejí na udržování folklórních tradic. Komplex různých činností. Tradice. Uniformita. Česko. Element vody. V rámci hledání prostředí, kde by mohl modrotiskový potisk fungovat přirozeně a zároveň určitou mírou korespondovat s daným prostředím, mě zaujala oblast lázeňství. Pomyslné propojení těchto dvou českomoravských tradic se může doplňovat v kombinaci ornamentu modrotisku a čistých ploch symbolizujících léčebné prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš