S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Ze života FA

Setkání akademiků zabývajících se počítačovou grafikou

Ve čtvrtek 24.ledna se v SAGELab na FIT ČVUT sešli akademici zabývající se počítačovou grafikou. Krátké úvodní prezentace potvrdily, že názory na počítačovou grafiku a její vnímání je velmi různorodé, což vyvolalo bohatou diskusi. Věříme, že nové kontakty napříč ČVUT budou nejenom inspirativní a podnětné, ale také pomohou navázat spolupráci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.