Ze života FA

Setkání akademiků zabývajících se počítačovou grafikou

Ve čtvrtek 24.ledna se v SAGELab na FIT ČVUT sešli akademici zabývající se počítačovou grafikou. Krátké úvodní prezentace potvrdily, že názory na počítačovou grafiku a její vnímání je velmi různorodé, což vyvolalo bohatou diskusi. Věříme, že nové kontakty napříč ČVUT budou nejenom inspirativní a podnětné, ale také pomohou navázat spolupráci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.