Výstava ateliérových prací

Domov seniorů a mateřská školka

Matej Prištic

Anotace

Ulica Antonína Dvořáka v meste Kolín, ktorá sa nachádza južne od Labe, je súčasťou mestského celku Kolín II. Parcela ponúka množstvo možností na zástavbu bytového typu ktorý rozvinie potenciál priestoru. Variant domova seniorov a materskej škôlky je moderným spojením ubytovania a občianskej vybavenosti ktorá je potrebná v Kolíne. Objekty reagujú na výšku a šírku okolitej zástavby, ktorá je typickou pre túto mestskú časť. Domov seniorov ponúka množstvo výhod pre okolitých občanov, jedným z príkladov je všeobecný lekár ktorý sa nachádza v parteri. Bývanie si tu môže nájsť až 88 dôchodcov, ktorým je ponúknutá moderná a nadštandardná starostlivosť. Škôlka dopĺňa Kolín o ďalšiu vybavenosť pre deti a rodičov ktorá je veľmi potrebná. Kapacita škôlky je stanovená na 72 detí predškolského veku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.