Výstava ateliérových prací

Zahrádky v Přepeřském biokoridoru_krajiny kus

Bc. Lucie Medková

Anotace

Klidné místo za humny, hned vedle cyklostezky, v blízkosti řeky. Asi 2 ha velké, nezastavitelné území patřící do územního systému ekologické stability. Statné duby a úrodná půda. Minete ho bez povšimnutí, není to škoda? Rozvolněný koncept zahrádek. Odkaz k polím a venkovskému hospodaření. Krajiny kus. Soběstačné zemědělství, bio ovoce a zelenina, místo, kde vypínám okolní svět. Fyzická práce čistící hlavu, kolem ticho a klid, jen šumí řeka. Koncept krajiny kus je postaven na názoru, že krajina patří všem. Jak lidem, tak zvířatům. V Přepeřském biokoridoru je vše navrženo tak, aby žili ve vzájemné symbióze. Rozdělení většího prostoru na menší části je z hlediska finančního i časového šetření velmi výhodné. Pronajímateli vzniká povinnost stát se zároveň částečným správcem biokoridoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová