Výstava ateliérových prací

Hydroponie

Šimon Poláček

Anotace

Největšími problémy 22. století nastane přelidněnost a nedostatečná plocha pro pěstování plodin, které by uživilo obyvatelstvo. Tento projekt si klade za cíl tomuto zabránit. Lidé v objektu bývalých industriálních skladů, bydlí komunitním stylem života přímo mezi jednotlivými firmami o které se sami starají. Funkční jednotky jsou zde systematicky rozmístěné tak aby se pozemek využil v plné míře a zároveň nepůsobil stísněně.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek