Výstava ateliérových prací

KOMUNITNÍ CENTRUM V ŽELEZNÉM BRODU

Denisa Dejdarová

Anotace

Na parcelu, která leží v Železném brodu, umisťuji tři stavby – komunitní centrum, byt a tržnici. V parteru komunitního centra a bytu se nachází obchody a kavárna. V patře komunitního centra se nacházejí třídy a polyfunkční sál, kde se mohou konat workshopy, výuka nebo výstavy. Protože hlavní náměstí z důvodu proťatí hlavní komunikací není příliš vhodné pro konání trhů, rozhodla jsem se do jihovýchodního rohu parcely umístit tržnici. Trhy díky tomuto umístění mohou být rozšířeny i na plochu Malého náměstí nebo do dvora.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa