Závěrečné práce

Bydlení Nový Střížkov

Nejeschleba Vojtěch

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Zahradní město – město v zahradách. Hledání nové formy těchto dvou zásadních archetypů. Mým cílem bylo pochopit, co je to zahrada ve městě, o které tvrdím, že je pro život mnohých důležitá, a že má být jasně vymezená a také soukromá nebo polosoukromá. Bydlení v kontaktu s půdou, zelení, přírodou, na klidném místě blízko do centra města, o stejné hustotě obyvatel jako Vinohrady. Alternativa pro lidi, kteří by se jinak stěhovali do satelitu za městem. Navrhuji urbanismus, který naváže na místní kontext svojí řadovostí, ale říká o sobě, že je dnešní. Mírně se zatáčí, nahýbá, proudí, postupně se otevírá a vytváří zákoutí. Navrhuji bydlení v bytových domech, ke kterým přiléhají soukromé a komunitní zahrady.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.