Výstava ateliérových prací

Dílny Ďáblice - BP

David Budil

Anotace

Bakalářská práce zpracovávána na studii z LS 2021 Dílny Ďáblice. Úkolem bakalařské práce je vypracování stavebně technického řešení stavby, konstrukčního řešení, technického zabezpečení stavby, pozářně bezpečnostního řešení a realizační projekt interiéru. V poslední řadě se vypracovává řešení návrhu staveniště a průběhu výstavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský