Výstava ateliérových prací

HISTORICKÝ PARK VELESLAVÍNSKÉHO ZÁMKU

Pavla Zelenková

Anotace

Realizační projekt, ve kterém se jedná o uzavřený a rozsáhlý historický park v Praze Veleslavín. Celý prostor působí příjemně uzavřeně a je oddělen od okolí. V dnešní době park není v dobré kondici. Jediný, kdo se snaží navrátit parku život, je spolek „Hradní potok“. Základní koncept mého návrhu je následovat myšlenku spolku “Hradní potok”. To znamená držet se navrhovaného budoucího využití budov, jako je komunitní centrum, zámek s galerií, vrátnice, dílna s workshopy, dům seniorů, komunitní zahrádky a hospodářské zázemí. Zároveň vytvořit prostor, který bude vhodný pro setkávaní přátel, odpočinek a zábavu dětí. Cílem je pozitivně přetvořit a regenerovat prostor, ale zároveň ponechat jeho charakter.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt