Výstava ateliérových prací

Základní škola Mělník

Anna Přibylová

Anotace

Návrh základní školy reaguje na rostoucí počet obyvatel města Mělník a zvyšující se poptávku po místech v základních školách. Cílem bylo vytvořit funkční budovu opticky nenarušující okolní zástavbu. Škola je situována u ulice Bezručova, která by se v budoucnosti měla stát městským bulvárem. Objekt je od ulice ustoupený, navazuje na návrh bytových domů v sousedství školy. Koncepce školy je semi-statická, žáci z kmenových tříd docházejí do specializovaných učeben situovaných převážně v 3. podlaží. První stupeň je od druhého stupně prostorově oddělen. V budově je navrženo 18 kmenových tříd s kapacitou 30 žáků. K pobytu žáků o přestávkách slouží prostorné chodby a školní nádvoří, které je díky zvednuté části zadní budovy umístěné nad mírným svahem opticky otevřeno do prostoru za budovou školy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho