Výstava ateliérových prací

Grafické řešení orientačního systému

BcA. Nikola Turečková

Anotace

Motivací pro mou tvorbu bylo zjednodušení orientace v prostoru. Pro tyto účely jsem zvolila kombinaci směrových ukazatelů, piktogramů a mapy. Ikonografie je aplikovaná na přehledné orientační body v místnosti tak, aby usnadnila pohyb po chodbách. První orientačním bodem při vstupu do budovy jsou sloupy před schodištěm. Předsazené sloupy se dají využít pro aplikaci mapy a sloupy které jsou za nimy u hlavního schodiště zase jako hlavní rozcestník. Rozcestníky je možné dále doplnit o orientační aspekt ve spodní části stěny u dveří. Jedná se o aplikaci čísel či piktogramu odpovídající místnosti, u které se nachází. Grafickou navigaci jsem doplnila o grafický manuál, ve kterém mimo jiné nabízím návrh pro tiskoviny, které by sjednotily grafický vizuál na chodbách fakulty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel