Výstava ateliérových prací

Pražský severní diametr

Marie Vávrová

Anotace

Praha má ve své komposici křížení dvou celoměstských urbánních os. Takzvané cardo a decumanus. Cardo jako severojižní magistrála a decumanus jako pražský severní diametr. Návrh se zabývá dotvořením právě tohoto diametru a hledání soudobé podoby součástí města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák