Výstava ateliérových prací

Krásná - Hospoda, ubytovanie, bývanie, trh

Jozef Novotný

Anotace

V blízkom okolí kostola a fary navrhujem súbor stavieb, ktoré dotvárajú akúsi náves. Do svahu nad farou umiestňujem objekt hospody, ktorá na tomto mieste v minulosti stála. Pre rozvoj turizmu v obci navrhujem objekty s účelom ubytovania pre príležitosti trhov, pútí, zimného bežkovania a i. Súčasťou trhoviska je priestor pre podujatia s malým amfiteátrom. Nad ulicou sú situované apartmánové objekty s rodinným domom správcu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler