Výstava ateliérových prací

Městské bydlení Na Knížecí

Bc. Martin Sýkorský

Anotace

Znovu-objevování formy městského řádového domu, která navrátí Smíchovu důstojnost, lidské měřítko a přívětivost. Dům nabízí aktivní parter, bytové jednotky, ale i alternativní bydlení pro seniory. Plastická fasáda domu formálně odkazuje právě na tradiční domy, půjčuje si a učí se, jak se to dá dělat tak, aby měla pro nás lidi příjemné proporce, měřítko, klidný rytmus. Vzniká postupným skládáním generacím známých prvků, říms a pilastrů. Betonový obklad fasádu tvořící je sebejistý a trvanlivý materiál, spáry mezi jednotlivými kusy budí dojem domu poskládaného z kamene.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.