Závěrečné práce

Revitalizace poutního areálu ve Staré Boleslavi

Bc. Lenka Vondrašová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je celková obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.