Diplomové práce

Revitalizace poutního areálu ve Staré Boleslavi

Bc. Lenka Vondrašová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je celková obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.