Výstava ateliérových prací

Bytový Dům Ostrava !!!

Lukáš Rázl

Anotace

Parcela v uliční řadě se nachází přibližně kilometr od Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. Dům je součásti většího projektu, který se věnuje vybudování nové hlavní ulice s bytovou výstavbou po stranách, která spojí ostravské centrum s Dolní oblastí Vítkovic. Lukrativnost pozemku spočívá v tom, že dům se na druhou stranu neotáčí do dvora, ale k otevřené zelené ploše, která sahá až k řece Ostravici. Zároveň otevřený prostor umožňuje kromě krásného výhledu na řeku i výhledy na nedaleké hory Beskydy. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že hlavní obytné místnosti bytu budou otočeny směrem k řece. Na druhé straně by dům, vyjma bytu měl nabízet i něco městu, a proto jsem se zde rozhodl vytvořit dvojpatrové komerční zóny, které mohou nabídnout více plochy. Navíc pohled na dům z ulice dodává na výrazu

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký