Výstava ateliérových prací

ŽELEZNÝ BROD

Klára Gryčová

Anotace

Hlavní myšlenkou programu je ideální prostředí pro setkávání a propojení dvou věkových skupin, dětí a seniorů. Na parcele u potoka jsem navrhla soubor tří staveb, které jsou vzájemně propojeny spojovacími krčky. Jedná se o volnočasové centrum, kavárnu s knihovnou a domov pro seniory. Stavby vytvářejí útulný vnitroblok, který láká například k přečtení knížky ze zdejší knihovny. Atmosféru tohoto místa pomáhá dotvářet také nově navržený veřejný prostor. Díky změně vozovky na jednosměrnou došlo v Husově ulici k rozšíření chodníků. Výrazným prvkem je pak posedavé schodiště, jež postupně vede až přímo dolů k potoku. Na schodiště navazuje park s dětským hřištěm, který vznikl na místě nepoužívané zahrady.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa