Výstava ateliérových prací

Anotace

Bytový dom zaceluje zbytkový priestor umelo vzniknutého bloku Preslova -V Botanice a podporuje perspektívnych obyvateľov centra mesta. Vytvára život pre rôzne skupiny ľudí a tiež prepája historický kontext Smíchova so súdobými spoločenskými požiadavkami.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Marek Chalupa