Ateliéry

Ateliér Chalupa & Holubcová

Architektura je umění utvářet prostředí. Trénujeme vědomé i intuitivní utváření prostředí, abychom toto umění ovládli.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Marek Chalupa