Výstava ateliérových prací

RECOVERY SEED STORAGE

Petr Brancuský

Anotace

Tento semestr bylo naším vedlejším úkolem navrnout produkt pro zaznamenání recovery seedu. S nástupem kryproměn do běžného života je čím dál více důležité uchovat recovery seed v bezpečí. Mnoho lidí ztratilo velké bohatství právě neopatrností při jeho uchování. Recovery seed by měl vydržet nepříznivé mechanické i chemické vlivy a zároveň nesmíme opomenout bepečnost proti odcizení.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš