Výstava ateliérových prací

Revitalizace farní zahrady v Krásné

Lýdia Kubeková

Anotace

Cílem této práce bylo navrhnout revitalizaci okolí fary, jak přední části směřující ke kostelu a morovému sloupu, tak zadní část s již zaniklou barokní zahradou. Inspirací pro tenhle návrhy byla symetričnost a osovost barokních zahrad spolu s jejich středovými prvkami, v tomto případě například morový sloup.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler