Závěrečné práce

MLYNSKÁ DOLINA

Šebová Tatiana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Mlynská dolina nie je centrom Bratislavy, ani mestskou perifériou. Tento typ územia je však genericky známy viacerým mestám - (ne)miesto v meste, dopravný priestor. Silná čiara diaľnice oddeľuje od seba dve úplne odlišné typológie a mierku zástavby, koniec koncov aj na dve mestské časti. Dve strany jedna oproti druhej, namiesto súvislej mestskej štruktúry. Tá istá čiara však zároveň má potenciál spojiť v severo-južnom smere významné prírodné fenomény a intenzívne využívané rekreačné oblasti: železnú studienku a nábrežie dunaja, ktoré spadajú v širšom kontexte do pohoria malých Karpát a Dunajského parku. V diplomovej práci sa venujem možnostiam urbanizácie tohoto územia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.