Výstava ateliérových prací

Knihovna v Mělníku

Bc. Nikol Schmidtová

Anotace

Nová budova knihovny je solitérní dům čtvercového půdorysu, který doplňuje zástavbu ulice Tyršova v Mělníku. Knihovna umožňuje přístup k zdrojům informací a slouží také jako společenským a reprezentativní prostor. Půdorysný koncept umožňuje jednoduchou orientaci a volný pohyb a dělí prostor na několik funkčních částí. Dům má celkem 5 podlaží, z toho jedno podlaží podzemní, kde se nachází archív a technické zázemí knihovny. V knihovně lze najít také volný výběr, dětské oddělení, studovnu nebo relaxační zónu. Kvůli nedostatku prostoru na sezení byl funkčně využit i obvodový plášť, který vytváří individuální místa na čtění či práci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho