Výstava ateliérových prací

Bytový dům Preslova

Anna Šedová

Anotace

Smíchov, v 18. století samostatné bohaté město se stavbami pro šlechtice, v 19. století průmyslová část Prahy a dnes čtvrť v centru se známkami obojího. Bloková zástavba, bývalé fabriky, nábřeží, Karel Prager, parky ale i hlavní tahy. Návrh reaguje na rozdělený blok a snaží se ho znovu spojit. Je rozdělen na části, které nás provází ulicí a symbolizuje domy tvořící jednotlivé články blokové zástavby. Vzniklé štíty hlavní fasády odkazují na 19. století, ale na západní straně dům striktně navazuje na Pragerovu bytovku a banku. Byty jsou zde studentské, rodinné, ale také pro seniory nebo singles. Propojení, smíchání, Smíchov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Marek Chalupa