Výstava ateliérových prací

VNÍMÁNÍ SMĚRU I SMĚR DIAMETRU

Vendula Stehlíková

Anotace

Myšlenkou celého projektu byla iniciativa najít obraz Pražského diametru. Tento pojem vychází z římských vojenských caster, která byla zakládána na dvou osách. Hlavní severojižní osa se nazývala Cardo, což v obrazu Prahy, bychom mohli chápat jako osu protékající řeky Vltavy. Na ní kolmá osa se nazývala Decumanus a právě na tu se v našem navrhování zaměřujeme. Historicky Praha nebyla stavěna na principu Cardo a Decumanus, ale svým vývojem a přirozeným následováním morfologie terénu a křivky řeky, můžeme její stopu ve městě sledovat. V našem návrhu se věnujeme její části mezi Hradčany a Bubny. Historicky byli na tyto dvě osy vázány důležité budovy městského až státního významu, a to ať už s kulturní či správní funkcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák