Výstava ateliérových prací

Ocenění

Anotace

Ulice Polní v Hořovicích je celá lemována garážemi. Velkou otázkou je, jaké budoucnosti čelí. V dnešní době se ulice využívají buď na parkování anebo jako sklady. Ale chceme, aby toto byla její konečná podoba? Nebudou v budoucnosti tyto garáže, které se aktivně nevyžívají každý den zbytečné? I v současnosti chybí prostory pro bydlení, aniž by bylo řečeno, že dovolit si vlastní bydlení je mnohdy velmi nákladné. Navíc Hořovice leží mezi dvěma velkými městy, mezi Prahou a Plzní. Mnoho lidí by tedy uvítalo levné bydlení mimo město. Naším řešením tedy je, vytvořit jedno či více buňkové bydlení, které se postupně složí dohromady jako stavebnice. Jednoho dne tedy doufáme, že se vytvoří soběstačná ulice se všemi potřebnými službami, takzvané „město ve městě“.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek