Výstava ateliérových prací

DOMY U POTOKA, ŽELEZNÝ BROD

Kateřina Musílková

Anotace

Srdce památkové rezervace v severočeském Železném Brodě tvoří Malé náměstí, nad nímž se tyčí návrší s kostelem. Kdysi malebné místo utrpělo mnoho šrámů. Návrh nových domů v prolukách při náměstí hojí jeden z nich - pomáhá nově vymezit jeho nyní těžko uchopitelný prostor. Kromě blízkosti náměstí je klíčovým prvkem potok, který nové domy lemují a vytváří kolem něj průchozí pasáž. Zpřístupněný prostor u potoka se tak stává součástí městského života a  přechází v sérii intimnějších plácků a věřejnou zahradu, která by mohla vzniknout v jeho sousedství. To vše je komponováno s využitím výhledu na návrší s kostelem. Umístění funkcí umělecké školy, pobočky městské knihovny i bydlení roli náměstí upevňuje a pomáhá do něj vrátit zapomenutý život.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa