Výstava ateliérových prací

Letné kino v Berouně

Silvia Novosadová

Anotace

Letní kino v Berouně je neodmysliteľnou súčasťou obyvateľov v každom letnom podvečery. Letné kino Beroun sa nachádza v tichej rodinnej zástavbe pod Medvědárium Beroun. Kino v exteriéry je akýmsi symbolom stretnutia známych a rodín. Konceptom celej formy bola historická linka letného kina a klasického kina v Berouně. Klasické kino v centre Berouna započalo svoj chod nemými filmami a postupne sa dostávali k hlasovým. Tak ako nemosť začinala v zakrytom kine, tak sa otvoril jeho hlas do letné kina.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný