Výstava ateliérových prací

ŽELEZNÝ BROD - DOMY NA MALÉM NÁMĚSTÍ

Bc. Vojtěch Suchan

Anotace

Cílem bylo doplnění proluky po třech domech na Malém náměstí v Železném Brodě, která dnes slouží pouze parkování aut, lepší optické uzavření náměstí a doplnění panoramat od řeky. Na místo je navržen bytový dům s parterem, jak je pro okolí typické. V parteru najdeme malou restauraci a obchod.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler