Výstava ateliérových prací

Malované Smečno

Lenka Černohorská

Anotace

Město Smečno se nachází ve Středočeském kraji a má kořeny ve 12. století. Město šlechtického rodu Clam Martiniců, Vynálezce parního vozu Josefa Božka, Krajinného malíře Hanuše Ferdinanda Herinka a skladatele Zdeňka Lišky. Město s velkým potenciálem. V projektu jsem řešila Nové náměstí T.G.Masaryka, území pro zástavbu s liniovými parky, areál domova pro seniory se zahrádkami a vycházkové okruhy a stezky v okolí Smečna.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová